HELLO

Anee’ , Sago , Yahaday, Boujo, Weitke , Yesee ,alcolla ,Quay

 

yay oh ,yay oh ,yay oh, ya!

 

Ah hay ah hay ah! ah hay ah hay ah! Ah hay ah hay ah , ah….

 

Adee, whertay, Qautsee , alleeto, Aloha , Jayutomo ,Eno’duk ,Dene’kuto.

 

Yay oh ,Ya oh…

 

Iseeyu , moino ,Yabba ,Maalo, Aneshna, Sagoolie, Tansi ,Boujou.

 

Yay oh ,yay oh ,yay oh, ya!

 

Ah hay ah hay ah! ah hay ah hay ah! Ah hay ah hay ah , ah….

 

Ah hay ah hay ah! ah hay ah hay ah! Ah hay ah hay ah , ah….

 

Ah hay ah hay ah! ah hay ah hay ah! Ah hay ah hay ah , ah….

 

 

Written By: Brent milburn and Jeffry C. Richards